MUHYİDDİN İBNÜ-L ARABİ'NİN 2022 KEHANETLERİ


Filiz BAHÇIVAN YAZIYOR...
111
 
 


Muhyiddin İbnü-l Arabi 28 Temmuz 1165 yılında İspanya'da günümüzde Murcia şehirleri sınırında bulunan bir bölgede doğmuştur. Şeyhül Ekber ünvanı ile bilinir. Doğduğu dönemde İspanya'da Endülüs'ler hakimdi. 8 yaşında ailesi ile birlikte Sevilla'ya göç etmiştir. Yakın akrabaları hakkında günümüzde pek bir bilgi olmasa da ailesinin itibar gören bir aile olduğu söyleniyor. Ailesinde tasavvuf ile uğraşan kimseler de bulunmaktaydı. 

Endülüs'te bir süre daha kaldıktan sonra bir seyahate çıkmıştır ve gittiği yerlerde ünlü şeyh ve alimler ile konuşmuştur. Bunu da eserlerinde anlatır. 17 yaşında iken dünyanın ve bilimin sırrını çözmüştür. Bilginin daha çok keşif ve ilham yoluyla elde edileceğine inanır. 

Saatlerin Hazinesi kitabında ilk önce 2019 ve 2020 yılında neler olacağını söylüyor.

Arabi 2019 yılında ateşli ve veba gibi hastalıkların çoğalacağını söylüyor. Bununla birlikte bir çekirge istilasına da dikkat çekiyordu. 

Muhyiddin Arabi 2022 kehanetleri de Saatler Hazinesi kitabında yer alıyor. 

Bu kehanetlerin neler olduğuna baktığımızda ise bizi hiç de iç açıcı bir tablo karşılamıyor. 

2020 ile başlayan ve hala süregelen salgın süreci hepimizi bezdirmiş durumda ve bir an önce bitmesi en büyük temennimiz fakat bu durum bunun ve belki de daha kötülerinin önümüzdeki süreçte yaşanacağını söylüyor. 

• Arabi'nin yazdıklarından yola çıkarsak salgın hastalıklar bu sene de peşimizi bırakmayacak.

• Arabi, savaşlar konusunda da karanlık bir tablo çizmiş.

• Arabi'ye göre doğal afetlerde de yüzümüz gülmeyecek. 

Muhyiddin Arabi Saatler Hazinesi Kitabındaki öngörüler şu şekilde:

"Yedi sene cumartesi günü ile başlarsa Satürn yıldızıdır," diyor kitapta.

Bunun için "1443 hicri yılbaşı hangi gün?" diye bakmak gerekiyor. Uzmanlara göre burada karşımıza salı günü olduğu çıkıyor. 

Senenin yıldızı eğer Satürn olursa o senenin kötü geçeceği anlamındadır. 

• Bu sene içinde dünyada savaş olayları artacak. 

• Savaş olan ülkelerde yağma olayları artacak.

• Sürü hayvanlar bu sene de iyi olmayacak.

Savaş olayları artacak denmesi ve akabinde de yağma olaylarının olacağının belirtilmesi ürpertici. Hangi bölgelerde savaşlar yaşanacak bekleyip göreceğiz. 

2022 kehanetleri: Hayvanları nasıl bir gelecek bekliyor?

Muhyiddin Arabi kehanetleri 2022 yılı için en vurucu kısımlardan biri hayvanlarla ilgili olan kısım. Sürü hayvanların bu sene iyi olmayacak denmesini uzmanlar, yapay et üretiminde gelinen aşamaya dikkat çekiyor. Uzmanlar, 2022 yılında inek ve sığır gibi hayvanların tüketilmesinin zararlı olduğu, bunların dünyanın geleceğine zarar verdiği gibi iddiaları duyabileceğimizi, insanları hayvanların etini tüketmek yerine ürettikleri yapay etleri tüketmeye zorlayabileceklerini de ekliyorlar. 

Bir diğer ihtimal ise deli dana hastalığına benzer bir hastalığın büyükbaş hayvanlarda görülmesi olabilirmiş. Buda insanları doğal etten vazgeçip yapay et tüketmeye itecektir. 

Muhyiddin Arabi kehanetleri 2022:

Hastalıklar, asabiyet. 

• Bu senenin rüzgârı bol ve fazla olacak.

• Bu sene sırt ve boğaz hastalıkları artacak.

•Dünyada ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalacak.

• Bağ ve üzüm mahsulleri bu sene çoğalacak.

• Küçükbaş hayvanlarda zayiat çoğalacak. Bu sene insanlar çok fazla sinirli olacak. 

2021 yılında doğal afetler konusunda çok sıkıntılar yaşamıştık. Muhyiddin Arabi kehanetleri 2022 yılı için karamsarlığa sürükleyebilecek bir tablo çiziyor. Buna göre yaşadığımız sıkıntılar 2022 yılında da peşimizi bırakmayacak. 

Sırt ve boğaz hastalıkları vurgusu Kovid ya da farklı bir salgın hastalığı işaret ediyor olabilir. Çünkü çoğalacağı vurgusu yapılmış. 

Bağ ve üzüm mahsullerindeki bereket vurgusu tek olumlu unsur gibi görünüyor. 

Küçük baş hayvanlarda da sıkıntı yaşanacağı söyleniyor. 

İnsanların asabi olacağı söylenmiş ki kovid sürecinde malum neredeyse herkes eskisine oranla daha gergin bir yaşam sürmeye başladı. 

2022 kehanetleri: Sel, savaş, çekirge istilası.

• Bu sene şiddetli yağmurlar da görülecek.

• Bu senenin sonuna doğru tarım ve ekin işleri artacak.

• Yemen, Irak, ve Suriye'de pahalılık artacak, çok karışıklıklar çıkacak, bu sene haç mevsimi korkulu geçecek. 

• Bu sene dünyada çekirge afeti görülecek. 

• Bu sene insanlara uğursuzluk yağacak. 

Muhyiddin Arabi 2022 kehanetleri arasında yer alan bir diğer madde ise şiddetli yağmurlar da 2021 yılında olduğu gibi sel ve afetlere neden olabilir. 

Tarımda verimin artacağı söyleniyor ki bu oldukça olumlu ve önemli bir durum. 

Orta Doğu ülkelerinde sıkıntılı süreçler devam edecek. Çekirge felaketi görülecek. İnsanlar eğer kendilerini düzeltmezlerse üzerlerine uğursuzluk yağacak diyor Muhyiddin İbnül Arabi. 

Tabi ki bunlar birer kehanet, en doğrusunu sadece Allah bilir ve Allah bizi hayırlarla karşılaştırsın şerlerden korusun.

Filiz Bahcıvan Tarih: 16.01.2022 21:36